“Önder Bir Ekiple, Tesisler Güvende”
BİZDEN HABERLER
SEVESO III EĞİTİMİ SERTİFİKALARI VERİLDİ
14 Aralık 2015 tarihinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Afete Hazır İşyeri kapsamında başlayan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması (SEVESO III) Eğitimi 23 Aralık 2015 tarihinde sona erdi. 10 gün süren eğitim boyunca İlimizde faaliyet gösteren firma çalışanlarına SEVESO’nun getirdiği yükümlülükler aktarıldı.
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR EĞİTİMİ NİN BEŞİNCİSİ TEKİRDAĞ DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
AFAD, Afete Hazır Türkiye Kampanyası kapsamında düzenlediği Afete Hazır İşyeri ‘Büyük Endüstriyel Kazalar Eğitimi’nin beşincisini Tekirdağ’da gerçekleştirecek. 14-23 Aralık 2015 tarihlerinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda verilecek eğitimler, hukuki yükümlülükleri bulunan sanayi tesisleri için bir fırsat niteliği taşıyor. Ücretsiz olarak verilecek eğitimler, mevzuatta üst veya alt seviyeli kuruluş olarak sınıflandırılan endüstri tesisleri ve çalışanları için büyük önem arz ediyor.
AFETE HAZIR İŞYERİ-BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR (SEVESO III) EĞİTİMİ-BURSA
AFAD, Afete Hazır Türkiye Kampanyası kapsamında düzenlediği Afete Hazır İşyeri ‘Büyük Endüstriyel Kazalar Eğitimi’nin dördüncüsünü Bursa’da gerçekleştirecek. 16-27 Kasım 2015 tarihlerinde Bursa’da yapılacak eğitimler, Önder Akademi'nin deneyimli kadrosu önderliğinde SEVESO, ATEX, RCM, RBI ve MODELLEME uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir.
AFETE HAZIR İŞYERİ KAMPANYASI, İLK ADIMINI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR EĞİTİMİ İLE ATTI
AFAD, Afete Hazır Türkiye hedefiyle ofis, işyeri, fabrika, atölyeler ve çalışanları afetlere dirençli hale getirmek için Afete Hazır İşyeri Kampanyası’nın ilk adımını attı. Kocaeli’de başlayan ‘Büyük Endüstriyel Kazalar Eğitimi’ ile sanayi tesislerinde meydana gelen kazaların önüne geçilmesini sağlayacak.
BKÖP TEBLİĞİ
BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
Dahili Acil Durum Planı Tebliği Taslağı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Dahili Acil Durum Planı Tebliği Taslağı” görüşlere açılmıştır.
3.ATEX (PARLAYICI VE PATLAYICI ORTAMLARDA GÜVENLİK) SEMPOZYUMU
İlki 2011 yılında gerçekleştirilen ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu etkinliğinin ikincisi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK),Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)’nın desteği ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın ev sahipliğinde 26-27-28 Eylül 2013 tarihinde TSE Gebze Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Önder Akademi Endüstriyel Güvenlik Tic. A.Ş. tarafından Proses Güvenliğinde Fonksiyonel Güvenlik(SIL) ve ATEX Direktifi ilişkisi ve Patlayıcı Ortam Bölge (Zone) Hesaplama Standartları, Farklar, Problemler ve Çözüm Önerileri konuları anlatılmıştır.
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Güvenlik Raporu Tebliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete\'de yayımlandı
AFAD’ın Büyük Endüstriyel Kazalara Yönelik Eğitimi Başladı
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO III Direktifi) Eğitimi”, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) desteğiyle gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, AFAD Başkan Yardımcısı M. Akif Danacı katıldı.
2015 Yılında “Kimya Sektöründe Faaliyet Gösteren veya Kimyasal Madde Bulunduran İşyerlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişinde” görev yapacak Müfettişlere yönelik eğitim düzenlendi.
2015 Yılında kimya sektöründe faaliyet gösteren veya kimyasal madde bulunduran işyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı Yönünden Yapılacak Teftişler İle Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğe ilişkin araştırma proğramlı teftişinde görev yapacak olan personellere eğitim verildi.
AFAD’la 8 Eğitim 700 Büyük Endüstri: Başlangıç Kocaeli Sanayi Odası
AFAD, Afete Hazır İşyeri ile 17 Ağustos Depremi’nde ve farklı zamanlarda ülkemizin tecrübe ettiği büyük sanayi kazalarını önlemeyi hedefleyen Büyük Endüstriyel Kazalar Eğitimi’ni Türkiye’de ilk kez sanayi tesisleri için düzenliyor. Eğitimlerin ilki Halkbank sponsorluğunda, Odamız ev sahipliğinde 47 kamu, kurum, kuruluş ve 95 kursiyerin katılımıyla 8 – 23 Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli’de başladı.
AFETE HAZIR İŞ YERİ EĞİTİMLERİ İSTANBUL’DA
AFAD, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve can ve mal kayıplarının azaltılması için Afete Hazır İş Yeri kampanyası kapsamında düzenlediği eğitimlere İstanbul’da devam ediyor.
BKÖP TEBLİĞ TASLAĞI
Alt seviyeli kuruluşlar tarafından hazırlanması zorunlu olan Büyük kaza önleme politika belgesi tebliği taslağı yayınlanmıştır.
REACH ve CLP Haberleri
Türk REACH’i için taslak görüşe çıktı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın,yürüttüğü REACH KimyasallarProjesi kapsamında hazırladığı, AB REACH Tüzüğü'nün Uyumlaştırılmasına yönelik taslakyönetmelik, 18 Haziran 2014itibarıyla Kimyasallar Yardım Masası’nın internet adresindeki“Mevzuat” sayfasından yayımlandı.
İşverene uyarı:
İş Güvenliği Uzmanı Oğuz, işverenleri uyararak “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan iş yerlerinde bu hazırlığı yapmak zorundalar. Bir işletme ya da kurumda patlama tehdidi unsuru olarak yalnızca doğalgaz kullanılıyor olsa dahi Patlamadan Korunma Dokümanı muhakkak hazırlanmalı ve gereklilikleri yerine getirilmelidir.” dedi.
TÜRKİYE-JAPONYA AFET YÖNETİMİNDE İŞBİRLİĞİ DİYALOGU 3. ÇALIŞTAYI
Türkiye-Japonya Afet Yönetiminde İşbirliği Diyalogu 3. Çalıştayı’nda , Önder Akademi tarafından ‘Understanding Disaster ‘ konulu sunum yapılmıştır. Önder Akademi aynı zamanda fuar alanında stand açarak Seveso ve Atex Direktifleri kapsamında sunduğu hizmetleri ve teknolojik çözümleri tanıtmıştır.
Kimyasalların Envanter Kaydında Avrupa'ya Uyumda İlk Adım Atıldı
Türkiye'de üretilen ve ithal edilen kimyasallar Avrupa Birliği'nde olduğu gibi kayıt altına alınacak.
AB kimyasallar tüzüğünün işletmelere faydaları
Business Planet programında bu hafta Avrupa Birliği’nin (AB) yeni kimyasallar politikası olan, endüstriyel kimyasalların güvenli üretimini ve kullanımını amaçlayan REACH adlı tüzüğü ele aldık.
İŞ KAZALARINDA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ
İş Teftiş Ankara Grup Başkanı Erol Güner, Ülke olarak iş kazalarında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü durumundayız” dedi.
Hazop
Seveso II - III
Seveso-II Direktifinin ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılmasıyla hazırlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2013 tarih
Hazop
Hazop
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna paralel olarak hazırlanmış olan yeni mevzuatımız gereğince işverenler işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdürler.
Hazop
Atex
30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in Madde 9 ve 10 Ek-II 2.8 Maddesine göre
Hazop
Risk Değerlendirme
29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 9'da ise; "Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate