EĞİTİM HİZMETLERİ
Eğitim Hizmetleri

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği :

1. Gün

• Seveso II Direktifi nedir?
• Seveso II Direktifinin Odak Noktası
• SEVESO II Direktifinin Amacı ve Seveso ll'nin Kilit Maddesi
• Seveso II Direktifinin İlgi Alanı
• Güvenlik Raporu Nedir? Güvenlik Raporunun Ana Bileşenleri
• Seveso III direktifi ve CLP ilişkisi
• Kantitatif Risk Değerlendirme için İşletmeler Neler Yapması Gerekli?
• Seveso II Modüller (A’dan H’ye kadar Modüller)
• Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi nedir? ALARP seviyesi nedir?
• CPR 18E: QRA guideline - Kantitatif Risk Analizi El Kitabı - Guidelines for Quantitative Risk Assessment (QRA)
• C Modülü: Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
• HAZOP, ATEX Direktifi, RCM, RBI, Proses FMEA nasıl yapılmalı?
• Bow- Tie Modelleme Nedir? Nasıl Uygulanır?
• SEVESO II- AB ARAMIS PROJESİ (Accidental Risk Assessment Methodology for IndustrieS in the framework of SEVESO II directive)
• Büyük Çaplı Kaza Tehlikelerinin Tanımlanması Metodolojisi (MIMAH - The Methodology for the Identification of Major Accident Hazards)
• Kaza Senaryolarının Tanımlanması Metodolojisi (MIRAS- Methodology for the Identification of Reference Accident Scenarios)

2. Gün

• Güvenlik bariyeri nedir?
• Kaç tip bariyer bulunmaktadır
• ARAMIS Methodolojisi çerçevesinde bariyer performansı nedir?
• PFD nedir? Bow-Tie modellemede nasıl kullanılır?
• Generik Hata Datası nedir? Bow-Tie modellemede nasıl kullanılır?
• Güvenlik bariyerlerinin var olma felsefeleri ve Safety Barrier yazılımı tarafından desteklenen kaza senaryoları; diğer “papyon – [bow-tie]” yöntemleriyle olan benzeşme ve ayrışmalar
• Genel olarak güvenlik bariyerleri ve bunların performansları
• Yazılımın özelliklerinin gösterildiği demonstrasyon
• Örnek Bow-Tie modelleri
• ALARP seviyesi 1x10-4 nasıl hesaplanıyor

3. Gün

ALOHA ve CAMEO Programları ile (Software Önder Akademi tarafından verilecektir, Katılımcılarım Bilgisayarları ile gelmeleri gerekmektedir. Ayrıca Breeze Incident Analysist ile de sonuç analizi örneği gösterilmektedir.

- Kaçak/Salınım Modelleri (Release)
- Gaz kaçağı/salınımı modelleri
   • Tank kaçak modelleri
   • Boru hattı kaçak modelleri
- Pool/Havuz Evaporasyon modeli
   • Isı Radyasyonu/yanma modelleri
   • Fire Ball Modeli
   • Jet Fire Modeli
   • BLEVE dinamik ve statik modeller
   • Pool Yanma Modeli
   • Yanma ve toksik yanma modelleri
- Patlama Modelleri
   TNT eşdeğer Modeli