Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması Hizmeti

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu tüm alanların patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilerek patlayıcı alan BÖLGE (ZONE) hesabının yapılması gerekmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince işverenler, "Patlamadan Korunma Dokümanı" olarak anılacak belgeleri hazırlamakla yükümlüdür.

Bu kapsamda uzman kadromuz ile öncelikle işyerinizde kullanılan MSDS’ler incelenmekte ve yanıcı, reaktif ve patlayıcı özellikte olan kimyasallar belirlenmektedir. Daha sonra işyerinde yapılan incelemeler sonucunda EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2 standartları kullanılarak patlayıcı alanların BÖLGE hesaplamaları yapılmakta, Bölge (Zone) haritaları çizilmekte ve Patlamadan Korunma Dokümanları hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda ayrıca sonuç analizi ve modellemesi de tarafımızdan yapılmaktadır. Sonuç analizi ve modellemesi için BREZEE ve EFFECTS sonuç modellemesi programı kullanılmaktadır.

Termal Radyasyon/Yangın modelleri
    - Fire Ball Modeli
    - Jet Fire Modeli
    - BLEVE dinamik ve statik modeller
    - Pool Yanma Modeli
    - Yanma ve toksik yanma modelleri

Patlama Modelleri
    - Multi enerji Modeli
    - TNT eşdeğer Modeli