Risk Değerlendirme Eğitimi

Bu Eğitim ile işyerinizde Standartlara ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne Uygun Risk Değerlendirme Yapabileceksiniz!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 4'de işverenler işyerlerinde "Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır" demektedir.

29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 9'da ise; "Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir. "demektedir. Bu nedenle işyerlerinin tüm risklerini değerlendirmeleri uygun risk değerlendirme teknik ve yöntemlerini işyerlerinde uygulamaları gerekmektedir.

Aşağıda risk değerlendirme eğitimlerimize ait içerikler yer almaktadır.