Sempozyum Sunumlar

İş kazaları ve meslek hastalıkları, insan hayatına maddi ve manevi zararlar vermekte, bunun yanında hem çalışanlara hem de işletmelere ve dolayısıyla ulusal ekonomiye önemli ölçüde maddi zarar ve yük getirmektedir.
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında "5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı” 01 - 03 Kasım 2008 tarihlerinde geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.
Gerek ulusal, gerek ise uluslararası düzeylerde terminoloji standardizasyonu, aynı ifade ile aynı şeyi anlamak için olmazsa olmaz koşuldur. Bir yandan global düzeyde terminoloji standardizasyonu çalışmaları devam ederken, sektör ve alanlardaki gelişmeler, yeni terimlerin ortaya çıkmasına ya da eski terimlerin farklı anlam kazanmalarına yol açtığından bir çok bilim dalında sorunun süregelmesine neden olabilmektedir.
Özellikle sanayi devrimi sonrasında teknolojik gelişmeler sonucunda üretim yapısı oldukça karmaşıklaşmış, hızlı ve kontrolsüz sanayileşme süreci ve üretimin giderek yoğunlaşması yangın ve patlama olaylarına neden olmaya başlamıştır.
Büyük endüstriyel kazaların kontrölü hakkında yönetmelik 18 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
1976 yılında İtalya Seveso'da meydana gelen ciddi sanayi kazasından sonra, sanayi kuruluşlarında kaza oluşumunu önlemeye yönelik bir Direktife (82/501/EEC) karar verilmiştir.
Sanayi devriminden bugüne kadar İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Dünya'da ve Türkiye'de pek çok çalışma yapılmış ve mevzuat hazırlanmıştır.
Endüstriyel devrim öncesi meydana gelen felaketler ve kazalar, büyük ölçüde seller, taşkınlar, fırtınalar ve depremler gibi önlenemez doğa olayları nedeniyle meydana gelmekte idi.
Patlayıcı ortamların sınıflandırılması ve bu alanlarla ilgili elektriksel ekipmanların seçimi ve risklerin değerlendirilmesi ülkemiz için yeni bir konudur. Özellikle AB direktiflerinin mevzuatımıza uyarlanmış olması sebebiyle de patlayıcı ortam sınıflaması konusu büyük önem kazanmıştır.
Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 14-15 Kasım 2008 tarihinde İzmir Hilton Otelinde gerçekleşmiştir. Yoğun katılımla gerçekleşen Sempozyum kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında sektörel düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşılmasına imkan sağlanmıştır.
Human beings hade been experiencing natural disasters before the industrial revolution and industrial accidents started after the industrial revolution.